Paardrij-instructeur

Dieren

is klaar voor een paardrijles. Wat voor paardrij-instructeur heeft Colorado?

Een paardrij-instructeur moet zijn: Inwoners en burgers van Colorado van 7 jaar of ouder

Onderworpen aan Colorado’s nieuwe motorfiets afpersing statuut en de Nevada districten van Nevada Wet 98-1244

Bezit een geldig rijbewijs klasse D/E

Een paardrij-instructeur van hoog niveau moet minstens een Klasse D rijbewijs hebben

ten minste één les per week geven, 7 dagen per week, of indien minder dan 7 dagen per week, de door het Department of Transportation opgegeven hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan de voor de licentie vereiste opleidingstijd

Zorg voor een ruiter met een goede fysieke conditie

Neemt deel aan een goedgekeurde N.R.A. les voor ruiters

Georganiseerd en geleid door een instructeur en een licentiehouder

Mag een vergunning hebben voor niet minder dan 2 jaar

In het bezit zijn van een Klasse D/E Photo ID voor elke persoon onder de instructie van de instructeur

Bij voorkeur in het bezit zijn van een geldig rijbewijs klasse D en een geldig E-certificaat op het moment van de les.

Paardrij-instructeur zijn

Een rij-instructeur moet eerst een leerling licentie krijgen van het departement. Dan beoordeelt de Apprentice License Removal Committee de Apprentice License Application en stemt toe of een instructeur dit type instructeur is. Je gegevens moeten geverifieerd worden bij de staat als je van buiten Colorado komt. Als je slaagt voor het antecedentenonderzoek en een veiligheidsbeoordeling, krijg je een aantekening om het paardrijinstructeurprogramma te mogen dragen. De Instructor License kan worden overgedragen aan een gediplomeerde professionele paardrij-instructeur bij een aangewezen rijschool van de staat. Je moet de syllabus van de instructeur volgen en de uitrusting bijhouden.

Om het vereiste minimumaantal examens te kunnen afleggen, moet u ook een cursus volgen aan een universiteit waarvan de eis om u het minimumaantal studiepunten voor paardrijden te bezorgen, groter is dan de duur van uw cursus. De universiteit bepaalt de duur van je cursus en je studiepunten, als je slaagt voor de cursus van de universiteit en als je je cursus met succes afrondt. Als je voor meer dan één cursus van de universiteit zakt, moet je een kwalificerende cursus aan een andere universiteit afronden of door een professor een cursusverplichting op te leggen.

Geef een antwoord