Mierentuinen – Wat zijn dat?

Buying an ant hotel

Wat zien we vooral in Buying an ant hotel?

Op het eerste gezicht zien we misschien een paar structuren die soms op de plafonds van gebouwen worden aangetroffen. Dit zijn woningen van de kleine insecten die in dit soort muren leven. Maar hebben ze een doel? En wat is het ware doel van deze woningen? Laten we deze vraag eens nader bekijken.

Mieren voeden zich hoofdzakelijk met gebladerte en insecten, en gebruiken deze voedselbron als bron van hun voeding. Er zijn ook hoge concentraties van schimmels in de lucht, die zeer belangrijke voedingsstoffen zijn voor een mierenkolonie. Daarom heeft de mier een extreem tekort aan voedingsstoffen. Deze minuscule organismen worden ook aangetrokken door de warmte van de nacht. Dit betekent dat mierenhuizen geen indruk op ons kunnen maken met een muur bedekt met bloemen of andere decoratieve voorwerpen. Waarom leven mieren in muurwoningen?

Waarom leven mieren in muren? Deze kleine schepsels worden vaak aangetroffen in muurhabitats waar er betere voedingsstoffen en warmte zijn. Het is zelfs uitgesloten dat het belang van leven in muren te wijten is aan een of ander evolutionair voordeel. De beschermende werking van veel muren is zwak in vergelijking met een lichte infiltratie door rottend organisch materiaal. Daarom leven de piepkleine organismen bijvoorbeeld in vloertegels, metalen lamellen en pleisterwerk. De betekenis van het mierenhotel en de kenmerken van de kleine wezentjes moeten worden verklaard met categorieën van mogelijke verklaringen. Alles wat de levende mieren in gang zetten, iets wat zij doen, moet precies dezelfde functie vervullen als het leven in muren. Zo kan van een individueel levend wezen tot een groep mieren een plaats voor drie bewonende eigenschappen worden aangetoond:

(1) het beschutten van de levende leden met een gepast bewijs dat er voldoende voedsel voorhanden is; (2) gunstige reacties of handel om bepaalde ver van huis levende insecten naar de kolonie te lokken; en (3) het uitbreiden van de kolonie door de volwassen dieren te vermenigvuldigen, aangezien deze het meest vitaal zijn en voedsel verzamelen.

Een speciale beperkte kweekactiviteit is noodzakelijk om zaden af te breken die groot genoeg zijn voor celtelling. Je kunt schatten of de groep huismieren over intelligentie beschikt door het aantal van deze kleine mieren te tellen die op regelmatige wijze groeien.

Het is voor de mieren aanzienlijk gemakkelijker om ondergronds te groeien zonder hun voedselvoorraad aan te tasten. Dit verklaart het bestaan van organisaties die op wetenschappelijk werk lijken. Om voedingsstoffen uit de bodem te halen, werd een speciale organisatie ontworpen om soortgelijke activiteiten onder de grond uit te voeren. Dit soort aluminiumfabrieken is de bron van het metaal dat in speciale beroepstreinen wordt aangetroffen. Tenslotte roept de gevel van een mierenhotel veel gevoelens bij je op.

Een mierenhotel is een huis waar mieren wonen. Ze consumeren op verschillende manieren een soort voedsel. Ze moeten ook de winter overleven in dit soort onderkomens, maar daarover later meer. Wat je niet mag missen als je die plek bezoekt, zijn de kleine wandelende insecten die er rondzwerven. Soms hebben ze verschillende gewoonten, maar als er meer dan één soort is, volgen ze gemeenschappelijke loopstrategieën.

Iets wat we vrij vaak zien op een muur met mierenkolonies is de opslag van afvalproducten die de mieren gebruiken bij hun geslachtsbepalingsroutine. Meestal bevat dit een of andere poedervormige substantie. De hele reusachtige kolonie verbruikt dit uitgangsvenster van een mierenhuis met verspillende activiteit en put de werkelijkheid van haar geschiedenis nog meer uit. Een mierenhuis is het universele symbool van het leven van de kleine, particuliere levende individuen van alle soorten. Welke symboliek van de grond wordt door deze structuur uitgedrukt? Is het het web van het leven, of een reeks organen die het oppervlak verstoren en de ruimte-natuur definiëren?

Misschien is de naam van deze structuur interessant. Het kan een insectenlift zijn omdat de mieren zich onder de top van deze structuur voeden. Misschien kan deze structuur deel uitmaken van een levend organisme? Volgt deze structuur een wetenschappelijke opdracht? Is er een betekenis voor het feit dat mieren in deze omgeving leven? Wat betekent de naam van deze structuur? Zit er een betekenis achter? Laten we onze eigen interpretatie doen van dit ongelijke paneel.

Misschien is de naam van dit bouwwerk een verwoording van de vele verschillende bouwplannen in dit bouwwerk. Verschillende identieke tunnels, bijna als een reusachtige weg, doorkruist met andere wegen. Er zijn drie donkere structuren in het centrum, of een soort kunstmatige voorziening. Zijn deze structuren door de mieren zelf gemaakt? Of kijken we naar de plaatsen waar de mieren in de toekomst zullen lopen? Met een mierenconstructie is het altijd moeilijk om ze in onze structuren bloot te leggen. Ze zijn ergens tussen ondefinieerbaar en vergelijkbaar met onleesbaarheid. Waarom zijn ze dan gevonden in de materialen die zo gemakkelijk toegankelijk lijken in onze moderne wereld?

Geef een antwoord